Scechura
34-500 Zakopane
Krupówki 43

tel. 600 459 459
       608 207 308
Nieruchomosci Scechura


  inne
    Rabka Zdrój
  powierzchnia
    2300 m2
         szczegóły


  działka
    Nowy Targ
  powierzchnia
    1105 m2
         szczegóły


  dom
    Bukowina Tatrzańska
  powierzchnia
    674 m2
         szczegóły


  mieszkanie
    Zakopane
  powierzchnia
    60.71 m2
         szczegóły

Nowosc

projekt i wykonanie serwisu
www.kud.pl

Administrowanie i Zarządzanie NieruchomościamiFirma "Nieruchomości Scechura", posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania działalności zawodowej w zakresie zarządzania nieruchomościami. Potwierdza to licencja zawodowa nr 19173, wydana zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie z ustawą o własności lokali prowadzimy dla wspólnot mieszkaniowych pełną obsługę nieruchomości działając jako Zarząd Wspólnoty powierzony na mocy art. 18 lub Zarządca – Administrator ściśle współpracujący z Zarządem Wspólnoty wyłonionym z grona właścicieli lokali zgodnie z art. 20 ustawy o własności lokali.

ZAKRES CZYNNOŒCI ZWYKŁEGO ZARZĄDU
 • Usługi finansowo – księgowe i administracyjne,
 • Czynności prawne,
 • Usługi techniczne,
 • Czynności mające na celu trzymanie czystości i estetyki zarządzanej nieruchomości,
 • Czynności zapewniające bezpieczeństwo zarządzanego mienia.
By nasi klienci czuli się bezpiecznie a zwłaszcza dbając o powierzone nam mienie gwarantujemy nadzór administracyjny i technologiczny. W tym celu współpracujemy z wyspecjalizowanymi firmami posiadającymi odpowiednie uprawnienia branżowe. Ponadto współpraca w zakresie ochrony mienia (na życzenie klienta) gwarantowana przez wyspecjalizowane firmy minimalizuje lub wyłącza całkowicie skutki wandalizmu.
ZAKRES CZYNNOŒCI PRZEKRACZAJĄCYCH ZWYKŁY ZARZĄD
Zakres czynności przekraczających zwykły zarząd a świadczony na rzecz właścicieli to między innymi opracowywanie wieloletnich planów remontowo – modernizacyjnych, m.in. modernizację lokali i części wspólnych, remonty dachów i elewacji, docieplenia budynków z uwzględnieniem możliwości wynikających z ustawy o ochronie zabytków, i inne.

POZOSTAŁE INFORMACJE
Zapewniamy Państwu pełen dostęp do dokumentacji nieruchomości, nieograniczony wgląd do dokumentacji księgowej, technicznej i eksploatacyjnej. W każdej chwili możecie Państwo uzyskać bieżące informacje o stanie finansowym własnej nieruchomości.
W zakresie zgromadzonych środków finansowych (saldo dodatnie budynku) na Państwa życzenie mogą być dokonywane wypłaty tytułem pożytków.
Przedstawiając powyższą ofertę prosimy o zapoznanie się z jej zakresem celem rozważenia powierzenia swej własności w zarząd. Nasza firma oferuje szeroką paletę usług, m.in.:

Administracja i zarządzanie nieruchomościami
 • Nadzór nad utrzymaniem w należytym porządku i czystości części wspólnych budynku,
 • Pozyskiwanie najemców na lokale użytkowe,
 • Przygotowywanie i organizowanie corocznych zebrań Wspólnoty,
 • Przygotowywanie projektów uchwał i innych aktów prawnych (regulaminy, statut).
 • Pomoc w pozyskiwaniu środków na cele remontowe,
 • Prowadzenie wykazu właścicieli i najemców nieruchomości,
 • Negocjowanie warunków umów z dostawcami mediów.
Obsługa techniczna nieruchomości
 • Prowadzenie bieżącej ewidencji zgłoszeń konserwacyjnych i terminów ich realizacji,
 • Prowadzenie książki obiektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • Przechowywanie i utrzymywanie w należytym stanie dokumentacji technicznej budynku,
 • Przeprowadzanie okresowych przeglądów zgodnie ustawą Prawo Budowlane,
 • Przygotowywanie i realizacja planów remontów zgodnie z przyjętą uchwałą,
 • Pozyskiwanie wykonawców usług i robót budowlanych, negocjowanie cen i warunków umów oraz nadzór techniczny nad wykonaniem,
Obsługa księgowo - bankowa
 • Prowadzenie księgowości zarządzanej nieruchomości,
 • Przygotowanie i przechowywanie dokumentacji statystycznej i księgowo-rozliczeniowej,
 • Prowadzenie rachunku bankowego Klienta,
 • Windykacja należności,
 • Sporządzanie rocznych planów gospodarczych i finansowych oraz sprawozdań z ich realizacji.
 • Roczne rozliczenie świadczeń za rok poprzedni po zebraniu sprawozdawczym,
 • Bieżące informowanie Klienta (na życzenie) wysokości kosztów i przychodów nieruchomości.
Numer kontaktowy: +48 600 18 09 09


2006-2007 Scechura